KOLEJNE NASADZENIA NA TERENIE MIASTA

rozwój obszarów zieleni obrazek

KOLEJNE NASADZENIA NA TERENIE MIASTA – ROZWÓJ OBSZARÓW ZIELENI W POBIEDZISKACH W CELU STWORZENIA MIASTA ODPORNEGO NA ZMIANY KLIMATU

Gmina Pobiedziska po złożeniu wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach programu związanego z innowacyjną zieloną infrastrukturą i ochroną bioróżnorodności w 2023 roku, otrzymała dotację na: ROZWÓJ OBSZARÓW ZIELENI W POBIEDZISKACH W CELU STWORZENIA MIASTA ODPORNEGO NA ZMIANY KLIMATU.

Posadzono 183 szt. drzew (gat. (gat. klon jawor, dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, głóg dwuszyjkowy, buk pospolity, klon polny,  klon pospolity, wiąz szypułkowy, grab pospolity) oraz 370 szt. krzewów i bylin, w celu stworzenia z Pobiedzisk miasta odpornego na zmiany klimatyczne i realizacji idei miasta-gąbki poprzez zwiększanie terenów zielonych, spowolnienia niekorzystnych zmian klimatycznych oraz zmniejszenia stresu termicznego w mieście.

Nowa nasadzenia pojawiły się m.in. na ul. Kostrzyńskiej, Klasztornej, Królowej Jadwigi, Różanej, Malwowej, Chabrowej, przy targowisku, przy rondzie Niepodległości, na Centrum Integracji Społecznej.

Całkowity koszt projektu:             235 526,40 zł.

Kwota dofinansowania (70%):       164 868,48 zł.

Bez nazwy Bez nazwy 1 Bez nazwy 2 Bez nazwy 3