Komunikacja publiczna w gminie Pobiedziska

26962302_2097098206983776_730385776135037710_o

W związku z realizacją projektu budowy węzłów przesiadkowych i organizacją transportu publicznego obejmującego zakup trzech nowoczesnych  autobusów hybrydowych Solaris Urbino i planowanym uruchomieniem komunikacji  obejmującej swoim zasięgiem nowo budowane węzły przesiadkowe z dworcem autobusowym zlokalizowanym w Pobiedziskach przygotowano projekt  przebiegu tras i rozkładów jazdy nowych autobusów. Stosowne informacje przedstawiono  Radnym Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska i sołtysom w celu zebrania uwag i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. Głównym założeniem projektu jest skomunikowanie mieszkańców gminy Pobiedziska z transportem kolejowym w  oparciu o węzły przesiadkowe. Dla węzła przesiadkowego w Pobiedziskach i Pobiedziskach Letnisko zaplanowano  trasy :

  • Pobiedziska Dworzec – Tuczno pętla
  • Pobiedziska Dworzec –Wagowo – Kociałkowa Górka- Pobiedziska Dworzec
  • Pobiedziska Dworzec – Kocanowo – Latalice- Pobiedziska Dworzec
  • Pobiedziska dworzec – Pomarzanowice –Łagiewniki pętla

Dla węzła przesiadkowego w Biskupicach zaplanowano  wydłużenie trasy autobusu ze Swarzędza na  wybudowaną, nową pętlę  w rejonie  placu Piastowskiego .

Ponadto planowane jest utrzymanie dotychczasowych tras autobusów dowożących dzieci do szkoły.

W zakresie komunikacyjnym z Gminami : Czerwonak, Swarzędz i Kostrzyn  podpisano listy intencyjne dzięki którym możliwe będą  połączenia komunikacyjne.

 Informujemy, że trasy i rozkłady jazdy są w fazie planowania i mogą ulegać zmianie ze względu na konieczność dostosowania ich do rozkładów jazdy pociągów, trwających niezbędnych remontów i budów na terenie gminy. Lokalizacja przystanków publicznych uzależniona jest do decyzji zarządców dróg.

O cenach biletów i ewentualnych ulgach oraz zwolnieniach zadecyduje Rada Miejska Gminy Pobiedziska  przyjmując stosowna uchwałę.

Zakupione autobusy są przystosowane do działania w oparciu o kartę PEKA. Warunki korzystania zostaną ustalone z ZTM Poznań.

26962302_2097098206983776_730385776135037710_o

27355686_2097098340317096_2887184014494541512_o