Komunikat Departamentu Płatności Bezpośrednich ARiMR

ARIMR logo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, iż w związku z planowanymi zmianami przepisów od 2024 roku, w zakresie warunków spełnienia normy GAEC7, obecnie trwają prace nad dostosowaniem aplikacji eWniosekPlus do nowych zasad obsługi wniosku.

Mając na uwadze brzmienie projektowanych przepisów w kampanii 2024 roku, rolnik będzie mógł spełnić wymogi dla normy GAEC7 albo spełniając warunek zmianowania albo warunek dywersyfikacji.

W przypadku, gdy rolnik zamierza spełnić normę GAEC7 poprzez zmianowanie upraw, należy mieć na uwadze, iż na 40% gruntów ornych w gospodarstwie taka sama uprawa nie może być utrzymywana rok do roku na tej samej powierzchni. Zasady w zakresie tego warunku nie uległy zmianie.

Natomiast w przypadku spełnienia wymogu normy GAEC7 poprzez dywersyfikację upraw następuje zmiana w zależności od powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie:

  • od 10 do 30 ha gruntów ornych, rolnikowi wystarczy posiadać 2 uprawy, z tym największa uprawa nie może stanowić więcej niż 75%,
  • powyżej 30 ha gruntów ornych, rolnikowi wystarczy posiadać 3 uprawy, z tym największa uprawa nie może stanowić więcej niż 75%, a dwie uprawy główne nie więcej niż 95%.

W świetle powyższego na dalszym etapie obsługi wniosków, przy weryfikacji spełnienia normy GAEC7, ARiMR będzie uwzględniała wskazane powyżej zasady.

Jednocześnie podkreślić należy, iż obecnie dla wniosków dotychczas wysłanych lub wysyłanych z błędem dotyczącym niespełnienia normy GAEC7, zasadność występowania błędu, rolnik może zweryfikować dokonując sprawdzenia spełnienia tylko warunku zmianowania, który nie uległ zmianie (informacja w dedykowanym panelu Normy GAEC7 w zakładce: WNIOSEK i PODSUMOWANIE) albo jeżeli wybierze spełnienie normy przez dywersyfikację poprzez poza systemowe obliczenia w oparciu o przedstawione powyżej reguły.

Po wprowadzeniu zmian systemowych, w zakresie sprawdzenia spełnienia normy GAEC7, aplikacja eWniosekPlus będzie na bieżąco prezentować w dedykowanym panelu Normy GAEC7 (w zakładce: WNIOSEK i PODSUMOWANIE) spełnienie normy osobno: w zakresie zmianowania oraz osobno w zakresie dywersyfikacji upraw. Po spełnieniu jednego z warunków dla normy GAEC7 rolnik będzie mógł wysłać wniosek.

Dodatkowo ARiMR informuje, że obecnie trwają również prace dostosowawcze w zakresie możliwości wnioskowania o przyznanie płatności dla małych gospodarstw. Możliwość ubiegania się o przedmiotową płatność po wprowadzeniu modyfikacji, możliwa będzie poprzez dodanie do wniosku lub zmiany do wniosku załącznika: Wniosek o przyznanie płatności do małych gospodarstw, którego wzór będzie udostępniony na stronie internetowej ARiMR.

Z uwagi na powyższe zmiany, przewiduje się również wydłużenie terminu składania wniosków.