Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego

Baner-PSR2020 kadr ok

Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.

 

 

W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19,

podejmuję decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do realizacji

z wykorzystaniem otrzymanych urządzeń mobilnych.

Decyzja obowiązuje na terenie całego kraju od 1 października 2020 r. do odwołania.

Informacja o możliwości realizacji wywiadów bezpośrednich przez rachmistrzów spisowych w terenie będzie przesłana odrębnym komunikatem.

 

 

Janusz Dygaszewicz

Z-ca Generalnego Komisarza Spisowego Dyrektor Centralnego Biura Spisowego