Koncert Noworoczny na wiedeńską nutę

HONOROWI-OBYWATELE

Panowie Ewaryst Waligórski oraz Henryk Krystek otrzymali tytuły Honorowych Obywateli Miasta i Gminy Pobiedziska. Zaś Pan Andrzej Bręczewski wyróżniony został Statuą Odnowiciela. Uroczystość odbyła się w Pobiedziskach, w czwartkowy wieczór, a uświetnił ją Koncert Noworoczny. Prezentujemy galerię zdjęć z Koncertu Noworocznego.

Medale, dyplomy i wreszcie statuę wręczali Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Ireneusz Antkowiak, Przewodniczący Rady Miejskiej Józef Czerniawski. Wspierali ich w tym  Barbara Widelicka oraz Mikołaj Witaszyk, czyli Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej oraz Sekretarz UMiG Artur Ostatkiewicz, a także Katarzyna Kierzek Koperska zastępczyni Prezydenta Poznania i  Tomasz Łubiński Wice Starosta Poznański.

Wyróżnieni to osoby nietuzinkowe. Ewaryst Waligórski przyczynił się do wyprowadzenia wojsk radzieckich z Polski.

Henryk Krystek, dyrektor ArchiwumPaństwowego w Poznaniu udostępnił gminie Pobiedziska zdigitalizowane archiwalne dokumenty dotyczące gminy.

Zaś Andrzej Bręczewski, prezes spółki Modertrans to twórca nowoczesnych tramwajów.

Gratulacjom wtórowały dźwięki utworów Johanna Straussa w wykonaniu Orkiestry Collegium F prowadzonej przez znakomitego dyrygenta – Aleksandra Grefa. Był więc walc, był czardasz, a nawet kankan. A że Święta Bożego Narodzenia dopiero, co minęły soliści zadbali o to, by wzbogacić Koncert Noworoczny o kolędy.

Życzenia i plany

Nie mogło obejść się bez życzeń. Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska, Ireneusz Antkowiak życzył sobie, ale i mieszkańcom, by w kolejnych latach potrafił tak kierować gminą jak dyrygent Aleksander Gref kierował Orkiestrą Collegium F.

Podsumowując miniony rok burmistrz Ireneusz Antkowiak za szczególnie ważne uznał włączenie się młodzieży w tworzenie miejskiej przestrzeni, a także złożenie przez 55 osób wniosków na dofinansowanie wymiany pieców. Ważna w ubiegłym roku była zdaniem burmistrza budowa kanalizacji, ale także rozpoczęcie projektu dedykowanego Seniorom, czyli „Smakuj życie”.

Co przyniesie rok 2020?

– Będziemy dbali o ciało i dusze. W planach jest budowa dróg, ale też nasadzenia zieleni – mówił burmistrz Ireneusz Antkowiak.

Tacy obywatele to szczęście miasta

Obdarzeni tytułami Honorowych Obywateli  Miasta i Gminy Pobiedziska brylowali dowcipem. Mieszkańcom Pobiedzisk pana Ewarysta Waligórskiego właściwie przedstawiać nie trzeba. W Pobiedziskach przecież się urodził i w tej miejscowości skończył Liceum Ogólnokształcące Sacre Couer. Jako absolwent Politechniki Szczecińskiej swoje życie zawodowe związał z kolejami.

Uczestniczył w Poznańskim Czerwcu 1956, współpracował z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela, a jako członek NSZZ „Solidarność” był internowany.

Jest współtwórcą wydarzenia, które na zawsze wpisało się w dzieje Polski. Uczestniczył, jako minister transportu, w rokowaniach na Kremlu, zwieńczonych wyprowadzeniem wojsk radzieckich z Polski. Ewaryst Waligórski życzył Pobiedziskom 10 tysięcznego mieszkańca, a gminie, żeby miała mieszkańców więcej niż 20 tysięcy.

Czyż ktoś taki nie zasługuje na miano Honorowego Obywatela Pobiedzisk?

Obiecany tramwaj gratis

W ten szczególny wieczór doceniony został też Pan Andrzej Bręczewski, prezes spółki Modertrans, produkującej w Biskupicach, w gminie Pobiedziska nowoczesne tramwaje.

W uznaniu wybitnych zasług w rozsławianiu Gminy Pobiedziska w dziedzinie gospodarki i rozwoju społecznego prezesowi spółki Modertrans przyznano Statuę „Kazimierz Odnowiciel”.

– Jeśli gmina Pobiedziska zdecyduje się na transport szynowy, pierwszy tramwaj otrzyma gratis. Obiecywał prezes Andrzej Bręczewski.

Docenia zainteresowanie

Pan Henryk Krystek jest dyrektorem Archiwum Państwowego w Poznaniu. To dzięki jego staraniom i uprzejmości dokumenty świadczące o nieprzeciętnych dziejach Pobiedzisk zostały zdigitalizowane i udostępnione gminie Pobiedziska. Mieszkańcy gminy mieli okazję zwiedzić Archiwum Państwowe i przekonać się jak wiele cennych dokumentów dotyczących ich miasta zachowało się mimo upływu wieków. Okazją do tego był jubileusz 750-lecia nadania praw miejskich Pobiedziskom.

Jak mówi Henryk Krystek, dyrektor w Archiwum Państwowego w Poznaniu znajduje się 14,5 kilometra dokumentów. Znaczna ich część dotyczy Pobiedzisk. Dodaje też, że Pobiedziska były pierwszą gminą, która zainteresowała się archiwalnymi dokumentami dotyczącymi jej historii.

Robert Domżał

fot.R.Domżał