KONKURS PLASTYCZNY pt.: „Namaluję, narysuję …, segregację wypromuję”

maly główne Piknik 2021

Zachęcamy Uczniów klas I-III oraz IV – V  szkół podstawowych z terenu gminy Pobiedziska, do wzięcia w udziału w KONKURSIE PLASTYCZNYM pt.:  „Namaluję, narysuję …, segregację wypromuję” zorganizowanym w ramach  „XII Ogólnopolskiego Edukacyjnego Pikniku Ekologicznego Pobiedziska 2021”, którego celem jest podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, popularyzowanie wśród uczniów treści związanych segregacją odpadów komunalnych, kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne.

EKOlekcje przygotowane przez  ZM GOAP

Regulamin Konkursu – plik do pobrania