Konkurs na świąteczną potrawę „Wielkopolskie Smaki Wigilijne”

Urząd-Marszałkowski-Województwa-Wielkopolskiego-900x300

Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich z województwa wielkopolskiego do udziału w konkursie na świąteczną potrawę pn. „Wielkopolskie Smaki Wigilijne”. Do wygrania nagrody!

Kto może wziąć udział?
Uczestnikami Konkursu mogą być Koła Gospodyń Wiejskich mające swoją siedzibę i prowadzące działalność na terenie województwa wielkopolskiego, spełniające jeden z trzech warunków:

 1. wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (t.j. Dz.U.2023 r. poz. 1179),
 2. działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (t.j. Dz.U.2022 r. poz. 281),
 3. stowarzyszenia skupiające kobiety z terenów wiejskich, których statutowym celem działania jest w szczególności rozwój kultury ludowej, w tym kultury lokalnej i regionalnej, promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, a także działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, działające na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261).

Zasady uczestnictwa
Chętne do udziału w konkursie Koła Gospodyń Wiejskich mogą składać poprawnie wypełnioną kartę zgłoszeniową wraz z pozostałymi załącznikami (poniżej do pobrania).

Dokumenty można składać:

 1. drogą elektroniczną na adres e-mail: dr.sekretariat@umww.pl z dopiskiem: Konkurs pn. „Wielkopolskie Smaki Wigilijne ”,
 2. osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej/kuriera w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na adres:
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
  Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  al. Niepodległości 34
  ​61-714 Poznań
  Na kopercie należy dopisać: Konkurs pn. „Wielkopolskie Smaki Wigilijne”,
 3. za pośrednictwem elektronicznej skrytki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP.

Nabór zgłoszeń trwa do 6 grudnia 2023 r.

WAŻNE: Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną potrawę, w jednej z dwóch kategorii, o których mowa w § 6 ust. 3 Regulaminu Konkursu.

Przebieg konkursu
Uczestnicy Konkursu w dniu finału, który odbędzie się 16 grudnia, podczas Jarmarku bożonarodzeniowego w Choczu zobowiązani są dostarczyć potrawę konkursową zgłoszoną w karcie zgłoszeniowej. Każda potrawa musi składać się wyłącznie z produktów jadalnych – nie wyłączając dekoracji.

Ocena potraw odbywać się będzie w dwóch kategoriach – na potrawę wytrawną i na potrawę na słodko.

Ocenie poddany zostanie sposób prezentacji, tj. wygląd, estetyka, oryginalność i sposób podania, walory smakowe i zapachowe, związek potrawy z regionem i jego tradycjami, w tym: tradycyjne metody wytwarzania, wykorzystane surowce, produkty i półprodukty lokalne.

Nagrody
Zwycięzcami Konkursu w każdej z dwóch kategorii zostanie do 18 nominowanych KGW, które uzyskają największą liczbę następujących po sobie punktów. Otrzymają oni nagrody finansowe, których wielkość określa regulamin konkursu.

Dokumenty zgłoszenia do Konkursu są do pobrania ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu i zachęcamy do udziału!

https://www.umww.pl/zapraszamy-do-konkursu-na-swiateczna-potrawe-wielkopolskie-smaki-wigilijne