Konsultacje społeczne – Projekty Statutów Sołectw Gminy Pobiedziska

DCIM100MEDIADJI_0185.JPG

W dniach od 15-29 września 2023 r. odbędą się konsultacje społeczne dotyczące projektów Statutów Sołectw Gminy Pobiedziska. Celem konsultacji jest zebranie od Mieszkańców opinii, uwag i własnych propozycji do przygotowanych projektów Statutów Sołectw.
Do udziału w konsultacjach uprawnieni są Mieszkańcy, którzy w dniu ich przeprowadzenia i w dniu składania ankiety konsultacyjnej mają stałe zamieszkanie na terenie Sołectw Gminy Pobiedziska. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie ankiety konsultacyjnej na formularzu stanowiącym Załącznik nr 23 do Zarządzenia. Ankiety należy składać w formie elektronicznej na adres: kancelaria@pobiedziska.pl, bądź w Biurze Obsługi Interesanta znajdującego się na parterze budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach (w godzinach pracy Urzędu), bądź  kierować listownie na adres Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach ul. Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska. Decydująca będzie data wpływu do Urzędu.

Szczegóły i załączniki na:

https://bip.pobiedziska.pl/a,50998,konsultacje-spoleczne-dotyczace-projektow-statutow-solectw-gminy-pobiedziska.html