Kursy kwalifikacyjne startują w Pobiedziskach

Pobiedziska KKZ

Szkoła dla Dorosłych Lider oraz Liceum Ogólnokształcące ogłaszają nabór na kursy kwalifikacyjne.

 

W ramach szkolenie można zdobyć następujące uprawnienia:

– rolnik (RL.03 / RL.16) ;

– pszczelarz (RL.04 / RL.17);

– pedagogiczny (dla instruktorów praktycznej nauki zawodu);

– opiekunka dziecięca.

 Zebranie organizacyjne odbędzie się 13 lutego 2020 r. o godz. 18:30.

 

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH. 

Zainteresowani powinni złożyć następujące dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy z podaniem,

2) dwie fotografie (podpisane na odwrocie),

3) świadectwo ukończenia szkoły (oryginał).

 

Co daje ukończenie kwalifikacyjnego kursu rolniczego?

Kurs typu R-3 daje uprawnienia do prowadzenie produkcji rolniczej, a kurs R16 daje znajomość

organizacji i nadzorowania produkcji rolniczej.

Ukończenie kursu uprawnia do:

– wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej, zwierzęcej

i ogrodniczej;

– sporządzania dokumentacji w zakresie pozyskiwania środków finansowych w ramach programów UE;

– przystąpienia do zewnętrznego egzaminu zawodowego z kwalifikacji;

– do ubiegania się o środki unijne na prowadzenie gospodarstwa;

Uczestnikami kursu mogą być: osoby które ukończyły 18 lat i minimum ukończone gimnazjum lub 8-letnią szkołę podstawową. Wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana).

Osoba, która ukończy kurs otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikacje. Po zdaniu egzaminu- państwowe świadectwo potwierdzające uzyskane kwalifikacje oraz tytuł zawodowy.

 

Zapisy na Kurs Kwalifikacji Zawodowych

Kwestionariusz z podaniem znajduje się  pod linkiem:

http://www.cds-lider.com.pl/fotki/Kwestionariusz%20s%C5%82uchacze%20NOWE(3).pdf

 

Osoby zainteresowane kursami powinny złożyć dokumenty w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Pobiedziskach, ul. Kostrzyńska 23. Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonu:

61 8 177 142,

61 8149 399.

Ponadto informacje znajdują się na stronie internetowej:

 www.cds-lider.com.pl;

biuro@cds-lider.com.pl