I miejsce dla Zespołu Pieśni i Tańca „Wiwaty”

Przegląd

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu była w dniach  9 i 10 września 2017 r. organizatorem Wojewódzkiego  Przeglądu Folklorystycznego, który odbył się  w  Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach.

Święto regionalnego folkloru organizowane było po siedmiu latach przerwy, dzięki tegorocznemu wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy współpracy Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Na Przeglądzie wystąpiło około 600. artystów ludowych i kilkadziesiąt zespołów z całego regionu. Występy miały charakter konkursowy i były oceniane przez jury w kilku kategoriach: zespołów tanecznych, śpiewaczych, dziecięcych, kapel i solistów. W skład jury weszli etnografowie, etnomuzykolodzy i choreografowie. Przegląd to największa prezentacja folkloru wielkopolskiego, ocena jakości wykonawców, zgodności z tradycją i popularyzacja autentycznej kultury ludowej. Uczestnicy Wojewódzkiego Przeglądu Folklorystycznego reprezentowali wszystkie środowiska kultury ludowej, działające przy domach oraz ośrodkach kultury, w ramach stowarzyszeń i organizacji społecznych, kół gospodyń wiejskich, a także organizacji studenckich.  Poprzedni Przegląd odbył się w Nowym Tomyślu, w maju 2009 roku.

W tym roku w kategorii zespołów artystycznie opracowanych  I miejsce zdobył Zespół Pieśni i Tańca „Wiwaty” z Pobiedziskiego Ośrodka Kultury.

Celem Przeglądu było: „przedstawienie dorobku i ukierunkowanie pracy w zakresie pielęgnowania tradycyjnej kultury ludowej i narodowej związanej z folklorem muzycznym, tanecznym, a także zwyczajami i obrzędami w różnych środowiskach regionalnych i zespołach artystycznych naszego regionu”.

Kierownik zespołu

Andrzej Horbik