Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania

efrr_samorzad_kolor

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

PONAD 28 MILIONÓW DOFINANSOWANIA DLA GMINY POBIEDZISKA!

28.380.888,35 zł to kwota dofinansowania jaką w ramach projektu: „Wspieranie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Pobiedziska poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w Biskupicach, Pobiedziskach i Pobiedziskach Letnisko wraz z zakupem środków transportu publicznego” otrzyma Gmina Pobiedziska w ramach WRPO 2014+ poddziałanie 3.3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania.

W dniu 27.10.2016 r. Instytucja Zarządzająca – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – opublikowała listę projektów ocenionych pozytywnie pod względem merytorycznym i tym samym zatwierdziła listę rankingową projektów rekomendowanych do dofinansowania przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań, zgodnie z którą projekt Gminy Pobiedziska uzyskał 19 punktów i zajął 2 miejsce (ex aequo z Gmina Oborniki i Czempiń).

Projekt, którego całkowita wartość przekracza 33,5 mln złotych obejmuje 5 zadań. Celem zadań jest stworzenie zrównoważonego systemu transportowego i zwiększenie roli niskoemisyjnego transportu publicznego w komunikacji na terenie Gminy poprzez realizację inwestycji funkcjonalnych obejmujących zakup taboru autobusowego, inwestycje w elementy drogowe, budowę ścieżek rowerowych oraz parkingów.

W ramach zadania pierwszego już zrealizowano przebudowę ul. Kazimierza Odnowiciela. Ogłoszono kolejny przetarg związany z przebudową ul. Władysława Jagiełły i Tadeusza Kościuszki. Kolejne etapy zadania to stworzenie systemu ścieżki rowerowej umożliwiającej bezpieczny przejazd rowerem z rejonów ul. Kiszkowskiej do Zespołu Szkół w Pobiedziskach. Kluczowym elementem zadania jest budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy Dworcu Kolejowym w Pobiedziskach, w ramach którego powstaną:

– zjazd z drogi woj. – 1350m2;

– 3 parkingi P&R,B&R i K&R – 9000 m2 – 180 miejsc parkingowych, w tym 11 dla osób niepełnosprawnych;

– 86 miejsc postojowych dla rowerów;

– dworzec autobusowy – 3300 m2,

– bezpieczne przejście podziemne pod torami.

Szczegółowe informacje na temat Projektu, stopnia zaawansowania prac poszczególnych zadań i działań znajdą Państwo poniżej:

Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy Dworcu Kolejowym w Pobiedziskach – link: http://www.bip.pobiedziska.pl/asp/pl_start.asp?podmiot=&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=166&podmenu=280&str=1&id=10206

 – Przebudowa nawierzchni w ul. Kazimierza Odnowiciela w Pobiedziskach – link:

http://www.bip.pobiedziska.pl/asp/pl_start.asp?podmiot=&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=166&podmenu=280&str=1&id=9670

Przebudowa ulic Władysława Jagiełły i Tadeusza Kościuszki w Pobiedziskach – link: http://www.bip.pobiedziska.pl/asp/pl_start.asp?podmiot=&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=166&podmenu=280&str=1&id=9671

 – Wytyczenie, organizacja i wykonanie ścieżek rowerowych – link: http://www.bip.pobiedziska.pl/asp/pl_start.asp?podmiot=&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=166&podmenu=280&str=1&id=10208

 – Modernizacja ul. Kiszkowskiej w Pobiedziskach – link: http://www.bip.pobiedziska.pl/asp/pl_start.asp?podmiot=&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=166&podmenu=280&str=1&id=10207

 – Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy Dworcu Kolejowym w Pobiedziskach Letnisko – Link: http://www.bip.pobiedziska.pl/asp/pl_start.asp?podmiot=&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=166&podmenu=280&str=1&id=10209

  – Budowa ul. Kolejowej w Pobiedziskach na odcinku od ul. Gajowej do ul. Brzozowej – link: http://www.bip.pobiedziska.pl/asp/pl_start.asp?podmiot=&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=166&podmenu=280&str=1&id=9676

 – Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy Dworcu Kolejowym w Biskupicach – link: http://www.bip.pobiedziska.pl/asp/pl_start.asp?podmiot=&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=166&podmenu=280&str=1&id=10210

  – Modernizacja Placu Piastowskiego w Jerzykowie – link: http://www.bip.pobiedziska.pl/asp/pl_start.asp?podmiot=&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=166&podmenu=280&str=1&id=9675

 – Modernizacja ul. Dworcowej i Głównej w Biskupicach. – link: http://www.bip.pobiedziska.pl/asp/pl_start.asp?podmiot=&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=166&podmenu=280&str=1&id=10211

 – Zakup trzech niskoemisyjnych środków transportu – link: http://www.bip.pobiedziska.pl/asp/pl_start.asp?podmiot=&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=166&podmenu=280&str=1&id=10212

mediaonas3

wspieranie-strategii-niskoemisyjnych-na-terenie-gminy-pobiedziska-poprzez

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PREZENTACJĄ

punkt_przesiadkowy_pob

Zadanie drugie obejmuje realizowaną w chwili obecnej budowę ulicy Kolejowej w Pobiedziskach oraz budowę Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy Dworcu Kolejowym w Pobiedziskach Letnisko, w ramach którego zaplanowano przebudowę ulicy Gajowej i ulicy Fabrycznej oraz budowę dwóch parkingów P&R, B&R o łącznej powierzchni 3380 m2 – 62 miejsca parkingowe w tym 4 dla osób niepełnosprawnych, 22 miejsca postojowe dla rowerów, zatoki autobusowe, zatoka parkingowa K&R.

punkt_przesiadkowy_pob_let

Zadanie trzecie związane jest z budową Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Biskupicach, w ramach którego powstaną dwa parkingi P&R i B&R o łącznej – powierzchni 2000 m2, 68 miejsc parkingowych, w tym 4 dla osób niepełnosprawnych, 30 miejsc postojowych dla rowerów, przebudowana zostanie ul. Nowa i ul. Popiela. Zmodernizowany zostanie również Plac Piastowski w Jerzykowie.

punkt_przesiadkowy_bis

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatem Poznańskim, który w zrealizuje modernizację ul. Kiszkowskiej w Pobiedziskach w zakresie ścieżki rowerowej i nawierzchni oraz modernizację ul. Dworcowej i Głównej w Biskupicach w zakresie ścieżek rowerowych i kanalizacji deszczowej.

Pozostałe zadanie związane są z zakupem taboru autobusowego – 3 szt. niskoemisyjnych środków transportu – autobusów hybrydowych oraz z informacją i promocją projektu, która stanowi integralną część wniosku i ma na celu zachęcić mieszkańców regionu, w szczególności Gminy Pobiedziska do korzystania z niskoemisyjnych form mobilności miejskiej – publicznego transportu zbiorowego, rowerowego, ruchu pieszego.

 

efrr_samorzad_kolor

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020