Młodzi rolnicy, złóżcie wnioski o premie

arimr_winieta

Rolnicy mogą składać wnioski o premie na rozpoczęcie działalności i pomoc w restrukturyzacji małych gospodarstw.

 

  • Od środy 3 czerwca do 1 sierpnia 2020 r. młodzi rolnicy będą mogli składać w ARiMR wnioski o premie na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. Wysokość premii wynosi 150 tys. zł.
  • Do dnia 30 czerwca 2020 r. został wydłużony termin naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu: „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” oraz  „Modernizacja gospodarstw rolnych”  w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”. Działania te są objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  • Rolnicy mający mniej niż 10 ha gruntów ornych mogą złożyć oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. Oświadczenie zastępuje e-wniosek o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020. Ostatnim dniem na złożenie oświadczenia w tegorocznym naborze będzie poniedziałek, 8 czerwca 2020 r.