Modernizacja drogi Pobiedziska – Kostrzyn

Powinno być bezpieczniej

Zarząd Dróg Powiatowych ogłosił przetarg na: Remont drogi powiatowej nr 2409P Pobiedziska – Kostrzyn na odcinku Promno – Kostrzyn oraz przebudowa dwóch łuków poziomych – okolice miejscowości Jagodno.
W ramach zamówienia zostaną wykonane:

– remont odcinka Promno – Kostrzyn, zostanie położona nowa nawierzchnia  na odcinku o długości 3,210 km warstwy wyrównawczej oraz warstwy ścieralnej,

– przebudowa dwóch łuków poziomych w okolicy miejscowości  Jagodno o łącznej długości 0,684 km,  zostanie  poszerzona konstrukcja jezdni oraz warstwy wyrównawczej  i warstwy ścieralnej.

Ponadto pobocza zostaną umocnione kruszywem, a na całym odcinku pojawi się nowe oznakowanie, min.  odblaski i dodatkowe linie na jezdniach co niewątpliwie wpłynie na bezpieczeństwo użytkowników drogi. Zakończenie inwestycji planowane jest w  listopadzie 2017 r. Zadanie jest w całości finansowane z budżetu powiatu poznańskiego.