Możliwe przesunięcia w terminach odbioru odpadów komunalnych w pierwszym tygodniu kwietnia

HEMAR2

Z uwagi na Drugi Dzień Świąt Wielkanocnych, przypadający w poniedziałek 1 kwietnia 2024 r., firma Hemar Sp. z o.o. informuje Mieszkańców, że zgodnie z przyjętymi zasadami:
Odbiór odpadów komunalnych, który przypadałby w dniu 01.04.2024r., zostanie zrealizowany w dniu 02.04.2024r.
Powyższe może spowodować opóźnienie w odbiorze odpadów przypadających na wtorek (02.04.2024r.), skutkujące przesunięciem odbioru na kolejny dzień.
Sytuacja dotycząca opóźnienia w odbiorze odpadów może mieć miejsce również w kolejnych dniach tygodnia.
Ostatnie odbiory z tego tygodnia zostaną zrealizowane w sobotę 06.04.2024r.
W związku z tym prosimy o pozostawienie wystawionych odpadów.