Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2022.

nagrody sportowe

Przypominamy że do 3 lutego 2023 r. można składać wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia za osiągnięte wyniki w dziedzinie sportu. Nagrody przyznawane są raz w roku przez Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska. Mogą się o nie ubiegać sportowcy (osoby fizyczne lub trenerzy) mieszkający w naszej gminie, którzy mają na swoim koncie wybitne wyniki
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie w sportach indywidualnych lub zespołowych.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie osiągnięć sportowych przez właściwy związek sportowy lub organizację zajmującą się sportem osób z niepełnosprawnościami.
W przypadku gier zespołowych wymagane jest załączenie do wniosku pisemnej opinii trenera (dotyczy osoby fizycznej/sportowca).

Szczegółowe kryteria określono w Uchwale nr XIII/297/16 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 29 września 2016 r., zamieszczonej poniżej.

Wnioski należy złożyć w Kancelarii Podawczej Urzędu Miasta i Gminy
w Pobiedziskach przy ul. T. Kościuszki 4, w terminie do dnia 3 lutego 2023 r.
Wnioski, które zostaną złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Uchwała w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień

Wniosek pdf

Wniosek docx

Osoba do kontaktu:

Aldona Lewandowska, numer telefonu: 61 89 77 119, adres e-mail: pozytek@pobiedziska.pl