Nagrody sportowe za 2018

Informujemy, że do dnia 31 stycznia 2019 r. można składać w Kancelarii Podawczej Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska dla osób fizycznych za wybitne osiągnięcia sportowe w roku 2018.

Zgodnie z Regulaminem przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe osoba fizyczna lub trener, aby otrzymać nagrodę lub wyróżnienie, powinna posiadać wysokie osiągnięcia sportowe oraz godnie reprezentować Gminę Pobiedziska.

„Za wysokie osiągnięcia sportowe przyjmuje się uzyskanie miejsc medalowych i wysoko punktowanych we współzawodnictwie międzynarodowym we wszystkich kategoriach wiekowych, w szczególności w:

  • igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy,
  • igrzyskach paraolimpijskich,
  • akademickich mistrzostwach świata, uniwersjadach letnich i zimowych, Pucharze Świata lub Pucharze Europy oraz w zawodach międzynarodowych,
  • Mistrzostwach Polski – do trzeciego miejsca”.

Nagrody i wyróżnienia przyznawane są za osiągnięcia  indywidualne oraz zespołowe – dla wyróżniających się osób w zespole.

Wnioski są dostępne na gminnej stronie internetowej www.pobiedziska.pl w zakładce Sport– Rada Sportu oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Pobiedziskach.

Kontakt w sprawie: Joanna Kubiak, Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Pożytku Publicznego, tel. 61 8977 165, e-mail – pozytek@pobiedziska.pl, oswiata@pobiedziska.pl

Dokumenty do pobrania:

  • Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe przyjęty uchwałą nr XIII/297/16 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz wprowadzenie systemu punktacji i nagradzania uczniów aktywnych  w sportowej  rywalizacji międzyszkolnej. plik do pobrania  (pdf)
  • Wniosek – (doc) – plik do pobrania