Nie wypalamy traw

wypalanie traw 02

Wiosenna pogoda sprzyja przystępowaniu do wykonywania wiosennych porządków na łąkach, pastwiskach czy rowach, które  czasami  polegają na   wypalaniu traw.

Przypominamy, że wypalanie traw jest zabronione!

Wciąż pokutuje mylne przeświadczenie, że wypalanie traw poprawia  żyzność gleby i niszczy chwasty. Tymczasem wypalanie wierzchniej warstwy gleby obniża jej wartość  użytkową nawet  na kilkanaście lat.

Bezmyślne podpalanie traw powoduje degradację gleby i stanowi zagrożenie dla zwierząt żyjących w tym środowisku.

Zgodnie  z art. 124 ust 1 Ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2004  Nr 92 poz. 880) zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. Kto dopuści się ich wypalania podlega karze aresztu albo grzywny.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa nakłada kary finansowe za wypalania gruntów rolnych. Za  umyślne podpalenie rowu, łąki czy pastwiska Agencja może zmniejszyć płatność obszarową o 25%, a w przypadku rozległego i dotkliwego pożaru może  pozbawić rolnika całej płatności za dany rok.

wypalanie traw 02 wypalanie traw 01