Nowy budynek socjalny w Gminie Pobiedziska

Budowa budynku socjalnego i remont mieszkań-5709

W maju 2023 r. Gmina Pobiedziska złożyła wniosek o udzielenie wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego Rządowego Programu Budownictwa Komunalnego na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku socjalnego w miejscowości Borówko, w wyniku którego powstanie  8  lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

W dniu 14.09.2023 r.,  w Pobiedziskach na ręce zastępcy burmistrza Artura Ostatkiewicza został złożony czek w wysokości  2 503 340 zł na realizację przedmiotowego zadania.

Całkowita planowana wartość inwestycji:  3 466 675, 32 zł

Dofinansowanie:  2 503 340 zł

Czek w wysokości 3 333 757 zł na budowę 16 lokali mieszkalnych odebrał również Jan Broda Wójt Gminy Komorniki.

 Budowa budynku socjalnego i remont mieszkań-5900Budowa budynku socjalnego i remont mieszkań-5837Budowa budynku socjalnego i remont mieszkań-5709

Budowa budynku socjalnego i remont mieszkań-5891