Rozprawa administracyjna w przedmiocie planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej

z20337836V,trzy-warianty-poprowadzenia-polnocno-wschodniej-ob

W dniu 20 września 2018r. o godz. 17.00 w Auli Krygowskiego, Collegium Geographicum, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu, przeprowadzona zostanie otwarta dla społeczeństwa rozprawa administracyjna w przedmiocie planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP, na odcinku węzeł Złotkowo-Suchy Las-Owińska-Uzarzewo-droga ekspresowa S5.

z20337836V,trzy-warianty-poprowadzenia-polnocno-wschodniej-ob

obwieszczenie-page-001 obwieszczenie-page-002