OBYWATELSKA INICJATYWA UCHWAŁODAWCZA

_MG_2368

Szanowni Mieszkańcy,

dnia 12 sierpnia 2019r. godz.15.30 w sali sesyjnej UMiG (parter) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji: Infrastruktury, Budownictwa, Komunikacji i Przedsiębiorczości; Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa; Finansów i Gospodarowania Mieniem Gminy oraz Rewizyjnej w sprawie projektu uchwały zgłoszonego w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej.
Dnia 23 sierpnia 2019r. o godz.15.30 odbędzie się XI Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska w tej sprawie.

Więcej informacji na stronach BIP:
posiedzenia Komisji – sierpień 2019r.
XI Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska