ODBIÓR ODPADÓW PROBLEMOWYCH

goap
W związku ze zbliżającym się okresem odbioru odpadów problemowych przypadającym w gminie Pobiedziska na miesiąc grudzień „Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” przypomina, że właściciel nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej w celu umożliwienia realizacji usługi odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon z pojazdów o masie całkowitej do 3,5 t zobowiązany jest do przekazania zgłoszenia chęci odbioru w/w odpadów przez odbiorcę odpadów komunalnych w terminie minimum do 14 kalendarzowych dni przed wyznaczonym terminem odbioru określonym w harmonogramie. . Zgłoszenia  należy złożyć drogą pisemną, za pośrednictwem poczty elektronicznej (bok@goap.org.pl, gabaryty@goap.org.pl), telefonicznie lub osobiście w delegaturze ZM GOAP pod adresem Rynek 20/9 w Pobiedziskach lub w innych oddziałach  na terenie gmin wchodzących w skład Związku. Informujemy, że odbierane będą tylko odpady ze zgłoszonych nieruchomości.