ODBIÓR ŚCIEKÓW

zlewnia Pobiedziska-1531

UWAGA! Z przyczyn technicznych w dniach 17 – 23 czerwca br. zostanie wyłączony punkt zlewczy ścieków dowożonych na terenie oczyszczalni ścieków w Pobiedziskach. W tym terminie odbiór ścieków z szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków może być ograniczony. Prosimy o zaplanowanie opróżniania zbiorników w tym tygodniu.