Odpady wielkogabarytowe – co to takiego?

opony2

Odpady wielkogabarytowe wciąż przysparzają nam kłopotów. No, bo co zrobić ze zużytymi oponami samochodowymi, plastikowymi oknami, starymi telewizorami? Czy to wogóle są odpady wielkogabarytowe? Czy można wystawiać je na ulice?

 

Z uwagi na odpady pozostawione na ulicach po odbiorze odpadów wielogabarytowych, przypominamy, że na stronie internetowej: https://www.goap.org.pl/ w zakładce edukacja/wyszukaj, zamieszczony został wykaz odpadów z  miejscami ich utylizacji.

I tak na przykład opony samochodowe powinny być odstawione przez właściciela do PSZOK-u. Podobnie należy zrobić z oponami rowerowymi oraz  motocyklowymi.

Zużytego sprzętu rtv i agd najlepiej pozbywać się przy zakupie nowego, oddając go firmie transportowej, z którą sprzedający nowy towar rtv agd ma podpisaną umowę.

 

W terminach odbioru, prosimy o wystawianie wyłącznie odpadów wielkogabarytowych.

Przypomnijmy jeszcze, co to jest odpad wielkogabarytowy:

ODPADY WIELKOGABARYTOWE to:

Meble i inne odpady wielkogabarytowe – to odpady komunalne, które ze względu na swój rozmiar lub wagę nie mogą być umieszczane w pojemnikach przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych.

 

Do wielkogabarytów zaliczamy:

 • – stoły,
 • – szafki,
 • – szafy,
 • – krzesła,
 • – komody,
 • – meble kuchenne,
 • – kanapy,
 • – łóżka,
 • – tapczany,
 • – regały,
 • – wózki dziecięce i inwalidzkie,
 • – dywany,
 • – wykładziny,
 • – rowery, itp.

Odpady te należy przekazywać:

 • do odbiorcy odpadów komunalnych;
 • do PSZOK-ów;
 • odpłatnie do podmiotu uprawnionego* na określonych przez niego zasadach.

*wykaz firm wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej ZM „GOAP” dostępny jest na stronie internetowej w lokalizacji: https://www.goap.poznan.pl

UWAGA!
Odpady wielkogabarytowe należy wystawić do godz. 6:00 przed teren nieruchomości w dniu przewidzianego wywozu zgodnie z harmonogramem.

 

CZYTAJ też:

https://www.goap.org.pl/gospodarka-odpadami/podmioty-odbieraj%C4%85ce-zu%C5%BCyty-sprz%C4%99t-elektryczny-i-elektroniczny

https://www.goap.org.pl/gospodarka-odpadami/podmiot%C3%B3w-prowadz%C4%85ce-dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87-w-zakresie-zbierania-odpad%C3%B3w-folii,-sznurka-oraz-opon,-powstaj%C4%85cych-w-gospodarstwach-rolnych

 

fot.: archiwumUMiG Pobiedziska