OGŁOSZENIE

LOGO2_LK

Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.), informujemy, że w dniu 3 września 2021 r. wpłynęła do Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach oferta na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „VI Festiwal Latawca”.

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska uznając celowość ww. zadania zamieszcza poniżej ofertę złożoną przez Stowarzyszenie VENA Pobiedziska w celu zapoznania się. Informujemy, iż na podstawie art. 19 a, ust. 4 cytowanej ustawy każdy, w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi należy kierować w formie mailowej na adres: pozytek@pobiedziska.pl, z dopiskiem:

„Dotyczy oferty Stowarzyszenia VENA Pobiedziska” Informacji w przedmiotowej sprawie udziela Joanna Kubiak, tel. 61 89 77 165, pozytek@pobiedziska.pl.