Ogłoszenie o naborze wniosków „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

logo-lgd

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów” zaprasza do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie Przedsięwzięcia 1.2.2. Rozwijanie działalności gospodarczej.

Ogłoszenie naboru wniosków 1.2.2