Ogłoszenie o przetargach

Pobiedziska,ul. Poznańska 3

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska

 Informuje, że 9 sierpnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach, ul. Kościuszki 4 odbędą się przetargi na sprzedaż nieruchomości usługowych położonych w Pobiedziskach, oznaczonych w ewidencji gruntów jako:

  • 14/22, 15/11, 15/22, ark. 19, obręb Pobiedziska o łącznej powierzchni 1,0777 ha, dla których Sąd Rejonowy w Gnieźnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1G/00076078/5. Cena wywoławcza netto: 2 047 630,00 zł netto.
  • 15/12, 15/24, ark. 19, obręb Pobiedziska o łącznej powierzchni 1,3884 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gnieźnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1G/00076078/5. Cena wywoławcza netto: 2 429 700,00 zł netto.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w terminie do 2 sierpnia 2022 r. na konto urzędu:

PGBS Pobiedziska, 71 9044 0001 2103 0100 0268 0022.

Ogłoszenie z rozszerzoną informacją, dotyczącą zbycia przedmiotowych działek wywieszone jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Pobiedziskach oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska bip.pobiedziska.pl.

Pobiedziska,ul. Poznańska 1 Pobiedziska,ul. Poznańska 2 Pobiedziska,ul. Poznańska 3 Pobiedziska,ul. Poznańska 4