Ogłoszenie – wybory do Rady Seniorów Gminy Pobiedziska

Burmistrz  Miasta i Gminy Pobiedziska, w ramach realizacji uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr LX/542/18 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Pobiedziska i nadania jej statutu OGŁASZA możliwość zgłaszania woli uczestnictwa w wyborach do Rady Seniorów Gminy Pobiedziska przez osoby, którym przysługuje czynne prawo wyborcze. Wolę udziału w wyborach należy zgłosić na załączonych formularzach do dnia 10 marca 2023 r. w Kancelarii Podawczej Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach.

Formularze:

Spotkanie wyborcze odbędzie się w  dniu 15 marca 2023 r. o godz. 16:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach.