OPOWIEŚĆ O MARZENIACH, AMBICJACH, WIERNOŚCI I DETERMINACJI…

Promocja książki Przez życie z Geografią-8618

W przedmowie do książki prof. Antoniego Jackowskiego pt. „Przez życie z Geografią” Urszula Myga-Piątek pisze: Książka nie jest wyłącznie pamiętnikiem. Ma różne warstwy i różne ukryte konotacje. Jest to także opowieść historyczna, zabarwiona wątkami politycznymi, a czasami nawet sensacyjnymi. Nierzadko czytelnik dostrzeże tu treści humorystyczne, a nawet tragikomiczne. Splatają się różne narracje i przesłania – raz jest romansem, raz powieścią obyczajową, a niekiedy dramatem. Jest to opowieść o marzeniach, ambicjach, wierności, determinacji, a także o małych i wielkich celach i fascynującym w formie opisie dróg do ich osiągnięcia. Ze wspomnień emanuje poczucie szczęścia i spełnienia.

15 listopada 2023 r. Towarzystwo Miłośników Pobiedzisk zorganizowało niezwykłą uroczystość. W niespełna dwa tygodnie po ukazaniu się książki prof. Antoniego Jackowskiego w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Pobiedziska odbyło się nie tylko pierwsze w Polsce, ale także w Europie i na świecie spotkanie – promocja wspomnień Profesora pt. „Przez życie z Geografią”.

Wydarzenie miało niecodzienną formę pod względem organizacyjnym. Profesor i jego goście z różnych stron Polski uczestniczyli w nim w trybie on-line. Całość poprowadziła prezes Towarzystwa Miłośników Pobiedzisk Anna Migdałek, która na wstępie powitała przedstawicieli władz samorządowych, zaproszonych mieszkańców gminy Pobiedziska oraz osoby uczestniczące wirtualnie – geografów i przyjaciół Profesora z Poznania, Częstochowy, Trójmiasta, Słupska, Warszawy, Lublina, Łodzi, Krakowa i Wrocławia.

Chciałabym przypomnieć, że Pan Profesor Antoni Jackowski jest wybitnym i cenionym w środowisku naukowym geografem, profesorem honorowym Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorem honoris causa Uniwersytetu w Preszowie (na Słowacji), Honorowym Przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Geograficznego, a także, z czego jesteśmy bardzo dumni, Honorowym Obywatelem Miasta i Gminy Pobiedziska. Pan Profesor to Nasz Człowiek powiedziała Prezes TMP Anna Migdałek.

Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Ireneusz Antkowiak, który nawiązał do pierwszego spotkania z Profesorem i powiedział: Jestem wdzięczny za każde zdanie napisane pięknym językiem o Wronczynie i Pobiedziskach. Myślę, że dzisiaj i za wiele lat książka ta będzie dla mieszkańców gminy Pobiedziska źródłem wiedzy o niezwykłym człowieku i jego przodkach, aktywnie działających w naszym regionie.

Odpowiadając na pytania prowadzącej, prof. Antoni Jackowski przedstawił historię powstania publikacji obejmującej długi okres blisko 90 lat – od czasów dzieciństwa, czyli od lat 30. XX wieku, aż po rok 2023. Odniósł się również do wspomnień związanych z ziemią pobiedziską, którą darzy szczególną miłością ze względu na to, że stąd pochodzą jego przodkowie.

O pracy związanej z redakcją publikacji mówiła Rita Pagacz-Moczarska, redaktor naczelna „Alma Mater”, miesięcznika Uniwersytetu Jagiellońskiego. Natomiast recenzent tomu prof. Andrzej Lisowski z Uniwersytetu Warszawskiego wskazał, że książka doskonale oddaje osobowość jej Autora, który umiejętnie powiązał własne doświadczenia z szerokim tłem ciągu wydarzeń społecznych, politycznych i gospodarczych, istotnych dla całego społeczeństwa polskiego.

W związku z wydaniem swoich wspomnień Profesor Antoni Jackowski otrzymał liczne gratulacje i podziękowania. Książkę pt. „Przez życie z Geografią” można zamówić, pisząc na adres: tmp.pobiedziska@onet.pl do dnia 20.11.2023 r.

Fot. Tomasz Chmielewski

Promocja książki Przez życie z Geografią-8568

Promocja książki Przez życie z Geografią-8661

Promocja książki Przez życie z Geografią-8607  Promocja książki Przez życie z Geografią-8562 Promocja książki Przez życie z Geografią-8566  Promocja książki Przez życie z Geografią-8578 Promocja książki Przez życie z Geografią-8580 Promocja książki Przez życie z Geografią-8598  Promocja książki Przez życie z Geografią-8611 Promocja książki Przez życie z Geografią-8617  Promocja książki Przez życie z Geografią-8641 Promocja książki Przez życie z Geografią-8644 Promocja książki Przez życie z Geografią-8648

Promocja książki Przez życie z Geografią-8618

Promocja książki Przez życie z Geografią-8561