Palą się sadze w kominach

kominiar

W związku z trwającym sezonem grzewczym i pojawiającymi się w ostatnim czasie przypadkami pożarów sadzy w przewodach kominowych przypominamy wszystkim najważniejsze informacje dotyczące eksploatacji przewodów dymowych w naszych domostwach.
W obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych.
•    od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych- co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej
•    od palenisk opalanych paliwem stałym, nie wymienionych wyżej – co najmniej cztery razy do roku
•    od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym nie wymienionych wyżej – co najmniej dwa razy do roku.
Dodatkowo:
•    Przewody spalinowe należy czyścić nie rzadziej niż dwa razy do roku
•    Przewody wentylacyjne należy czyścić minimum raz w roku
•    Przewody dymowe np. z kominka – cztery razy do roku

Należy pamiętać, iż wyposażenie obiektu w nowoczesne kominy systemowe, czy też istniejącego komina w nowoczesny wkład kominowy i korzystanie z nowoczesnego urządzenia grzewczego nie zwalnia właściciela domu z obowiązku nieustannego czuwania nad stanem przewodów kominowych.

Co się stanie, jeśli nie wyczyścimy komina? Spowoduje to odkładanie się sadzy w kominie, która z czasem ulega zapaleniu powodując w skrajnych przypadkach nawet rozsadzenie komina i pożar budynku.
Przepisy nakazują czyszczenie komina z kotłem na paliwa stałe minimalnie cztery razy do roku. Musi on być przecież utrzymany w stałej drożności. Najlepiej czyścić komin cztery razy w sezonie grzewczym (a jeśli grzejemy cały rok wodę – należy czyścić komin również latem). To nic, że gdy zaglądamy z dachu, komin wydaje się czysty. Sadza najpierw osiada na dole, a tego nie zobaczymy z góry. Dobrze więc po raz pierwszy przeczyścić komin jesienią, jeszcze przed sezonem grzewczym, a ostatni raz na wiosnę, po zakończeniu sezonu.