Podziękowanie dla radnych na koniec kadencji

radni VIII Kadencji obrazek

Kadencja 2018 – 2024 trwała 5,5 roku i była najdłuższą w historii samorządu, upływa 30 kwietnia, a na sesji 6 maja spotkają się nowo wybrani radni oraz ci, którzy ponownie otrzymali wotum zaufania od mieszkańców miasta i gminy Pobiedziska.

Podczas ostatniej Sesji Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Burmistrz Ireneusz Antkowiak podziękował wszystkim radnym za współpracę w VIII kadencji, a wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Józefem Czerniawskim złożyli podziękowania Panu  Adamowi Szczygielskiemu – Radnemu  4 kadencji : 2006 – 2010, 2010 – 2014, 2014-2018, 2018- 2024, Panom Mikołajowi Witaszykowi i Robertowi Łucce – Radnym 2 kadencji :  2014-2018, 2018- 2024 oraz Panu Krzysztofowi Krauze – Radnemu  kadencji   2018- 2024 za pełnienie funkcji , współdecydowanie o wielu sprawach, które pozwoliły na realizację  ważnych inwestycji  i projektów społecznych, mających istotny wpływ na rozwój Gminy Pobiedziska.

ostatnia sesja 2024-7869

 ostatnia sesja 2024-7896ostatnia sesja 2024-7901ostatnia sesja 2024-7909ostatnia sesja 2024-7920ostatnia sesja 2024-7923

ostatnia sesja 2024-7936