Susza – pomoc dla rolników

5b22c90266030_o,size,969x565,q,71,h,ada905

W okresie od kwietnia do lipca br. teren gminy Pobiedziska objęty został klęską suszy. System Monitoringu Suszy Rolniczej, prowadzony przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wskazuje wysoki ujemny bilans wodny dla całej Wielkopolski. Ogrom strat spowodowanych niedoborem wód opadowych potwierdziły oględziny upraw dokonane przez Komisję do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych powołaną Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego.

W związku z zaistniałą sytuacją oraz znaczną ilością złożonych wniosków o oszacowanie strat, a co za tym idzie utraconym dochodem wielu gospodarstw rolnych, Burmistrz Dorota Nowacka przystąpiła do prac zmierzających do podjęcia na najbliższym posiedzeniu Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska uchwały, w sprawie przyznania poszkodowanym rolnikom ulgi w podatku rolnym w roku 2018. Zaproponowana przez Burmistrza pomoc producentom rolnym polegać będzie na umorzeniu jednej raty podatku rolnego w roku 2018 na wniosek poszkodowanych rolników.