Posprzątaj po swoim psie

Posprzątaj po swoim psie

Sprzątanie po psie powinno być codziennym nawykiem właścicieli zwierząt.  Dzięki temu dbamy nie tylko o estetyczny wygląd chodników, skwerów, placów itd., ale także o zdrowie innych zwierząt i ludzi. Psie odchody mogą zawierać larwy pasożytów, które mogą przedostać się do organizmu zwierzęcia lub człowieka i wywołać groźną chorobę. Może dziać się to poprzez kontakt zdrowego psa lub dziecka z odchodami psa-nosiciela. Najbardziej narażone na choroby pasożytnicze są dzieci, ponieważ często bawią się w piaskownicach, parkach, placach zabaw i mają nawyk wkładania rąk do buzi oraz oczu. Larwy można także łatwo przenieść do domu na podeszwach butów i zostać na dywanie, na którym bawią się dzieci.

Nieposprzątanie po pupilu niesie więc o wiele poważniejsze skutki niż mogłoby się wydawać, dlatego warto sprzątnąć pamiątkę po swoim czworonogu z chodnika lub innego miejsca użyteczności publicznej.

Przypominamy, że zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: „kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany”.