Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego

wybory2018

POSTANOWIENIE

Komisarza Wyborczego w Poznaniu I

z dnia 1 października 2018 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego

zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Poznaniu I postanawia, co następuje:

link do dokumentu – http://www.pobiedziska.pl/wp-content/uploads/2018/10/Postanowienie_komisarza_I-o_ObKW_20181001.pdf