Powołanie Rady Seniorów Gminy Pobiedziska I kadencji

W dniu 17 stycznia 2019 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Pobiedziskach zebrani seniorzy i przedstawiciele  organizacji działających na rzecz seniorów dokonali wyboru członków Rady Seniorów  Gminy Pobiedziska pierwszej kadencji. Zgłosiło się 12 kandydatów reprezentujących grupy seniorów i 6 kandydatów delegowanych przez organizacje działające na rzecz seniorów. Rada Seniorów może liczyć maksymalnie 12 członków, w tym 1 osoba delegowana przez Radę Miejską i 1 osoba jako przedstawiciel Burmistrza. Spośród 18 kandydatów zebrani wybrali 10 członków Rady Seniorów Gminy Pobiedziska. Przy  tym zadaniu pracowało blisko 80 osób, mieszkańców Gminy w wieku 60+ lub osób z organizacji wspierających seniorów. Tak duże zaangażowanie środowisk senioralnych pozwala żywić nadzieję na owocną działalność Rady Seniorów Gminy Pobiedziska, która w tym roku po raz pierwszy rozpoczyna swoją działalność.

Skład Rady Seniorów Gminy Pobiedziska:
1. Andrzej Nowaczyk – Przedstawiciel Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska.

2. Grażyna Kędziora – Przedstawiciel Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska.

3. Przedstawiciele seniorów:

1) Anna Liebert,

2) Marek Tabaczka,

3) Elżbieta Aleksandrowicz-Horbik,

4) Maria Magdalena Chrobot,

5) Jolanta Wojdanowicz,

6) Urszula Budzyńska,

7) Helena Maria Jankowska.

  1. Przedstawiciele podmiotów działających na rzecz seniorów:

1) Maria Meller,

2) Kazimierz Michalak,

3) Maria Leśniewska.