POWRÓCILI DO WRONCZYNA, MIEJSCA Z KTÓRYM ZWIĄZANI BYLI ICH PRZODKOWIE

Honorowy Obywatel Pobiedzisk 2023-8111

W piątek 19 maja br. w Pobiedziskim Ośrodku Kultury odbyła się uroczystość wręczenia aktów nadania tytułów „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Pobiedzisk” oraz promocja książki „Powracać, powracać, powracać … do Wronczyna. Sztambuch Anny i Tadeusza Gustawa Jackowskich”, którą poprowadziła dyrektor POK dr Joanna Horodko.

Na Sesji Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska w dniu 30 marca br. na wniosek Towarzystwa Miłośników Pobiedzisk radni podjęli uchwałę o przyznaniu tytułu „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Pobiedziska” prof. dr. hab. Antoniemu Jackowskiemu i prof. Tadeuszowi Maksymilianowi Jackowskiemu. Podczas uroczystości uchwały Rady odczytał Przewodniczący Józef Czerniawski, a laudacje Prezes Towarzystwa Miłośników Pobiedzisk Anna Migdałek oraz jej zastępczyni Grażyna Kędziora.

Burmistrz Ireneusz Antkowiak i Sekretarz Gminy Artur Ostatkiewicz w uznaniu zasług w rozsławianiu i promowaniu Gminy Pobiedziska wręczyli nagrodzonym medale oraz akty nadania, w których zapisano m.in.: Pielęgnowanie pamięci i propagowanie wiedzy   o   Przodkach – Maksymilianie, Tadeuszu Kryspinie i Tadeuszu Gustawie Jackowskich – wybitnych i zasłużonych dla naszego regionu osobistościach – przyczyniło się do zaistnienia Ziemi Pobiedziskiej w wielu publikacjach oraz w mediach.

Profesor dr hab. Antoni Jackowski jest wybitnym geografem, specjalistą w zakresie m.in. geografii turyzmu, profesorem honorowym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego dorobek naukowy jest imponujący, liczy ponad 450 publikacji. Profesor był również promotorem ok. 500 prac magisterskich i licencjackich, recenzował wiele prac doktorskich, habilitacyjnych i o nadanie tytułu profesora. Za osiągnięcia na polu naukowym wielokrotnie nagradzany.

Profesor Tadeusz Maksymilian Jackowski to znany i znakomity artysta grafik oraz rysownik. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeów Narodowych w Warszawie, Krakowi i Wrocławiu, a także w kolekcjach muzealnych wielu innych polskich i zagranicznych miast. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród oraz wyróżnień. Niestety wskutek wprowadzonej po II wojnie światowej nacjonalizacji majątków rodzina nie mogła wrócić do Wronczyna i Pomarzanowic, z którymi związani byli ich przodkowie.

Wręczając tytuły „Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Pobiedziska”, Burmistrz życzył Profesorom wszystkiego, co dobre, piękne i prawdziwe, a przede wszystkim zdrowia i wielu sił do dalszej pracy.

 Stoję przed Państwem zmieszany a zarazem szczęśliwy i nie wiem, od czego zacząć moje wystąpienie. Zdarzają się momenty, że brakuje słów, które potrafiłyby odzwierciedlić faktyczny stan ducha. Taką chwilę przeżywam obecnie. Ograniczę się zatem do tradycyjnego DZIĘKUJĘ i do zapewnienia, że dzisiejsze wyróżnienie wiąże mnie z Ziemią Pobiedziską już do końca świata, a nawet jeden dzień dłużej!

Głęboko wierzymy, że Ojciec towarzyszy nam dzisiaj i jest szczęśliwy widząc, jak Jego synowie powrócili do Macierzy! Możemy Go zapewnić, że Ziemia Pobiedziska już na stałe zajęła w naszych sercach należne jej miejsce! – powiedział wzruszony prof. Antoni Jackowski.

Natomiast prof. Tadeusz Maksymilian Jackowski przeniósł nas wehikułem czasu do połowy XIX w., przybliżając wybitne postaci ze świata kultury i polityki oraz sylwetki przodków członków rodziny Jackowskich.

 Po tej wspaniałej ceremonii odbyła się drugą część uroczystości prezentacja książki pt. „Powracać, powracać, powracać … do Wronczyna. Sztambuch Anny i Tadeusza Gustawa Jackowskich” w opracowaniu prof. Zdzisława Pietrzyka.  Musimy się trochę cofnąć w czasie – powiedziała dyr. Joanna Horodko. Wiele lat temu Anna Migdałek – obecna prezes Towarzystwa Miłośników Pobiedzisk – dowiedziała się, że istnieje sztambuch, sztambuch związany z Wronczynem, i w grudniu 2021 r. w czasie telefonicznej rozmowy z profesorem Antonim Jackowskim padła propozycja, aby go opublikować. Profesor Antoni Jackowski skontaktował się z prof. Zdzisławem Pietrzykiem – autorem opracowania i wspólnie z Towarzystwem Miłośników Pobiedzisk zaczęto przygotowania sztambucha do edycji. Największym wyzwaniem było zebranie środków finansowych na realizację tego przedsięwzięcia. Sztambuch to publikacja wyjątkowa, przede wszystkim ze względu na jego właścicieli – Annę i Tadeusza Gustawa Jackowskich, ale również z powodu zamieszczonych w nim autografów wielu znanych osobistości, do których należeli ludzie ze świata kultury, nauki czy polityki. Fragmenty sztambucha odczytały uczennice Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Odnowiciela w Pobiedziskach: Julia Krąkowska, Aleksandra Mrówczynska, Agata Promińska, Maja Ślusarska, Hanna Wróblewska i Aleksandra Ziętek, należące do Szkolnego Koła Miłośników Pobiedzisk. Całość spotkania uświetnił muzycznie mieszkaniec naszej gminy, pianista dr hab. Szymon Musiał.

Opublikowanie Księgi Wronczyńskiej, która stanowi niecodzienny dokument życia towarzyskiego elit pierwszej połowy XX wieku i dzisiejsza promocja były możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu Profesorów A. i T. M. Jackowskich, wysiłkowi prof. Zdzisława Pietrzyka oraz Prezesa Towarzystwa Miłośników Pobiedzisk, redaktor prowadzącej Anny Migdałek.

Księga wronczyńska nie ujrzałaby światła dziennego, gdyby nie ludzie, instytucje oraz firmy, które pomogły w jej wydaniu.  Prezes TMP Anna Migdałek podziękowała:  Burmistrzowi Ireneuszowi Antkowiakowi i jego zastępcy, sekretarzowi Gminy  Arturowi Ostatkiewiczowi za przychylność i wsparcie działań TMP podczas realizacji projektu związanego z wydaniem książki oraz za znaczące wsparcie finansowe darczyńcom: Prezes PRESY Sp. z o.o. Małgorzacie Wróbel, Prezesowi Wydawnictwa Poznańskiego Robertowi Falewiczowi, Prezesowi Pobiedzisko-Goślińskiego Banku Spółdzielczego w Pobiedziskach Maciejowi Grzegorowskiemu, a także Prezesowi Nowigo Sp. z o.o. Pomarzanowice Grzegorzowi Kujawie,  Jackowi Grzeczce – Cukiernia Grzeczka oraz wielu osobom prywatnym.  

fot. Tomasz Chmielewski

Honorowy Obywatel Pobiedzisk 2023-7693

Honorowy Obywatel Pobiedzisk 2023-7676Honorowy Obywatel Pobiedzisk 2023-7697Honorowy Obywatel Pobiedzisk 2023-7698Honorowy Obywatel Pobiedzisk 2023-7705Honorowy Obywatel Pobiedzisk 2023-7729Honorowy Obywatel Pobiedzisk 2023-7734Honorowy Obywatel Pobiedzisk 2023-7762Honorowy Obywatel Pobiedzisk 2023-7766Honorowy Obywatel Pobiedzisk 2023-7768Honorowy Obywatel Pobiedzisk 2023-7771Honorowy Obywatel Pobiedzisk 2023-7776Honorowy Obywatel Pobiedzisk 2023-7795Honorowy Obywatel Pobiedzisk 2023-7821Honorowy Obywatel Pobiedzisk 2023-7823Honorowy Obywatel Pobiedzisk 2023-7826Honorowy Obywatel Pobiedzisk 2023-7827Honorowy Obywatel Pobiedzisk 2023-7828Honorowy Obywatel Pobiedzisk 2023-7830Honorowy Obywatel Pobiedzisk 2023-7839Honorowy Obywatel Pobiedzisk 2023-7847Honorowy Obywatel Pobiedzisk 2023-7862Honorowy Obywatel Pobiedzisk 2023-7885Honorowy Obywatel Pobiedzisk 2023-7891Honorowy Obywatel Pobiedzisk 2023-7893Honorowy Obywatel Pobiedzisk 2023-7896Honorowy Obywatel Pobiedzisk 2023-7919Honorowy Obywatel Pobiedzisk 2023-7950Honorowy Obywatel Pobiedzisk 2023-7952Honorowy Obywatel Pobiedzisk 2023-7960Honorowy Obywatel Pobiedzisk 2023-7976Honorowy Obywatel Pobiedzisk 2023-7996Honorowy Obywatel Pobiedzisk 2023-8001Honorowy Obywatel Pobiedzisk 2023-8046Honorowy Obywatel Pobiedzisk 2023-8063Honorowy Obywatel Pobiedzisk 2023-8079Honorowy Obywatel Pobiedzisk 2023-8081Honorowy Obywatel Pobiedzisk 2023-8090Honorowy Obywatel Pobiedzisk 2023-8111Honorowy Obywatel Pobiedzisk 2023-8120

Honorowy Obywatel Pobiedzisk 2023-8123