Pożegnaliśmy Jerzego Pallutha – Honorowego Obywatela Pobiedzisk

IMG_8226

Z przykrością przyjęliśmy wiadomość   o śmierci Jerzego Pallutha  – człowieka, który rozmiłował się w Ziemi Pobiedziskiej i przez wiele lat ją promował.

Powrót Jerzego Pallutha do Pobiedzisk, rodzinnej miejscowości swego ojca Antoniego nastąpił w kwietniu 2007 r., kiedy to została umieszczona na budynku poczty naszego miasta tablica, upamiętniająca słynnego kryptologa. Od tej chwili Jerzy Palluth nieustannie promował Pobiedziska nie tylko jako miasto narodzin swego ojca, ale jako miejscowość wyjątkowo dbającą o swoją historię.

W marcu 2013 roku  Radni Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska przyznali ś. p. Jerzemu Palluthowi   tytuł „Honorowy Obywatel  Miasta i Gminy Pobiedziska”

W ten sposób  chcieliśmy uhonorować  zmarłego za zasługi  w rozsławianiu  naszego miasta. Wieloletnie pielęgnowanie pamięci Ojca Antoniego Pallutha urodzonego w Pobiedziskach, który był współtwórcą maszyny dekodującej Enigma  przyczyniło się do zaistnienia Pobiedzisk w wielu publikacjach naukowych i mediach.   Sprawa Enigmy do lat 70-tych była zasłonięta kurtyną milczenia i tajemnicy. Wiedza o tych sprawach, przetrwała dzięki takim ludziom jak  ś. p.  Jerzy Palluth i jego rodzinie, która odegrała dużą rolę  w propagowaniu wiedzy o tych zdarzeniach i ludziach w nich uczestniczących. Nasz Honorowy Obywatel stał się niestrudzonym ambasadorem Gminy Pobiedziska, a Jego osobista droga życiowa nacechowana była patriotyzmem i umiłowaniem ojczyzny.

Rodzinie zmarłego oraz najbliższym wyrazy szczerego żalu i współczucia złożyli obecni na pogrzebie Burmistrz Dorota Nowacka, Władze Samorządowe poprzedniej kadencji, radni, członkowie i sympatycy Towarzystwa Miłośników  Pobiedzisk. Po uroczystościach pogrzebowych delegacje z Pobiedzisk odwiedziły grób aktora, uciekiniera z Auschwitz Augusta Kowalczyka, który był częstym gościem w naszym mieście. W 2013 roku w Pobiedziskim Ośrodku Kultury obchodził swój jubileuszowy benefis.

IMG_8226