Przebudowa drogi gminnej Promno – Góra

Tablica Promno - Góra-130313a

W dniu 18 grudnia 2019 r. została podpisana umowa na roboty budowlane dla zadania
pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 321001P Promno – Góra od km 0+000,00 do km 0+600,00”, gmina Pobiedziska.

Wykonawcą zadania w ramach ogłoszonego przetargu został Zakład Wielobranżowy  „TRANS-BRUK” Marek Begier z siedzibą w Nekli, ul. Wiosny Ludów 58

Zadanie dofinansowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie: 339 515,00 zł brutto.

Całkowita wartość inwestycji: 1 160 284,43 zł brutto.

Obecnie droga ma szerokość zmienną, dochodzącą do 5m wraz z lokalnymi poszerzeniami. Początek drogi stanowi skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2409P Kostrzyn – Pobiedziska a cała droga gminna łączy tę drogę z drogą powiatową nr 2437P Biskupice – Paczkowo. Stan techniczny istniejącej nawierzchni jest niezadowalający i zagraża bezpieczeństwu uczestników ruchu, a także uniemożliwia prowadzenie po niej komunikacji publicznej. Występują liczne uszkodzenia: nierówności, zapadnięcia, wyboje, obłamania krawędzi a wykonane badania nośności nawierzchni wskazują na jej całkowitą degradację. Na przebudowywanym odcinku poza ruchem samochodów osobowych występuje ruch pieszych oraz sezonowy ruch sprzętu związanego z wykonywaniem prac polowych.

W projektowanym rozwiązaniu droga ma uzyskać szerokość 5,5m w km 0+000 – 0+450 oraz 6,0m w km 0+450 do 0+600,00, z zastosowaniem konstrukcji odpowiedniej dla kategorii ruchu KR2. Pobocza obustronnie mają mieć szerokość 0,75m. Inwestycja wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz podniesie standard techniczny tej drogi stanowiącej dojazd mieszkańców wsi Góra
i Jankowo do obiektów: Urzędu Miasta i Gminy, szkoły, przedszkoli i obiektów służby zdrowia. Realizacja zadania usprawni komunikację pomiędzy dwiema arteriami powiatowymi, zwiększy dostępność tego obszaru dla służb ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i policji, a także pozwoli docelowo na objęcie miejscowości Góra komunikacją publiczną. Jednocześnie umożliwi dostęp do dróg powiatowych, w których zlokalizowane są przystanki komunikacji publicznej, a za pośrednictwem dróg powiatowych nr 2409P Kostrzyn – Pobiedziska oraz nr 2437P Biskupice – Paczkowo umożliwi dojazd do drogi krajowej nr 92 w kierunku Poznania.

Tablica Promno - Góra-130108aa  tablica_fundusze Podarzewo - ŁagiewnikiDSC_1264 DSC_1729 Droga Promno Góra maj 2021-6906