Przetarg ustny nieograniczony na zbycie atrakcyjnych nieruchomości

Sprzedaż-Kostrzyńska-usługi

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska

informuje, że 21.11.2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości oznaczonych jako:

  • 1/17, ark. 29, obręb Pobiedziska, kw PO1G/00028143/1 o powierzchni 0,8606 ha; przeznaczona w części pod tereny zabudowy usługowej, w części pod tereny zieleni urządzonej; cena wywoławcza: 860 600,00 zł;
  • 1/19, ark. 29, obręb Pobiedziska, kw PO1G/00028143/1 o powierzchni 0,4144 ha;

przeznaczona w części pod tereny zabudowy usługowej, w części pod tereny zieleni urządzonej. Przez działkę 1/19 przebiega sieć wodociągowa wraz ze strefą oddziaływania; cena wywoławcza: 414 400,00 zł.

Ogłoszenie z rozszerzoną informacją, dotyczącą zbycia przedmiotowych działek wywieszone jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Pobiedziskach oraz  na stronie internetowej www.bip.pobiedziska.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie urzędu (tel. 61 8977 141).

Sprzedaż-Kostrzyńska-usługi