Przycinki drzew i krzewów

IMG_0051

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych HEMAR Sp. Z o.o. z siedzibą przy ul. Dworskiej 6, 61-619 Poznań w związku ze zmianami w systemie gospodarowania odpadami, które weszły w życie 1 września 2020 r., wystąpiło do Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach z wnioskiem o przystosowanie dróg gminnych, do odbioru odpadów przez nowo zakupione pojazdy wyposażone w system monitoringu wizyjnego. W tym celu, na terenie Gminy Pobiedziska sukcesywnie realizowane będą przycinki drzew i krzewów, rosnących w pasach drogowych, tak aby umożliwić bezkolizyjny i bezpieczny dojazd do posesji firmie HEMAR Sp. z o.o., zgodnie z obowiązującymi ją wymogami.

Jednocześnie informujemy, że do właścicieli posesji prywatnych, z których gałęzie przechodzą na pasy drogowe, utrudniając przejazd, zostaną skierowane pisma z prośbą o usunięcie istniejących kolizji, z wyznaczonym terminem wykonania przedmiotowych prac. Po tym czasie zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego Gmina Pobiedziska wykona przycięcie gałęzi, w zakresie usunięcia tych, które zwieszają się nad pasami drogowymi i uniemożliwiają swobodny przejazd pojazdów.