Rada Pożytku Publicznego zaprasza

LOGO2_LK

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego informuje, że najbliższe posiedzenie Rady odbędzie się 08.09.2020 roku o godz. 17.15 w Sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Pobiedziska, ul. Kościuszki 4 w Pobiedziskach.

Zaplanowany program posiedzenia obejmuje:

  1. Otwarcie posiedzenia
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
  3. Przyjęcie porządku obrad
  4. Podsumowanie dotychczasowych naborów w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
  5. Roczny program współpracy na 2021 rok – zadania priorytetowe, pomysły realizacji zadań publicznych, budżet Programu
  6. Sprawy bieżące
  7. Wolne uwagi i wnioski
  8. Zakończenie posiedzenia.

Przypominamy, że posiedzenia GRDPP są jawne. Zachęcamy przedstawicieli i przedstawicielki organizacji do uczestnictwa w posiedzeniach Rady. Najbliższe, poświęcone m.in. programowi współpracy na rok 2021, będzie punktem wyjścia do rozpoczęcia konsultacji programu i dyskusji nad jego kształtem.

 

Zapraszamy!!!