Rekrutacja 2021/2022 do szkół i przedszkoli

Szanowni Państwo,

29 marca przedszkola i szkoły podstawowe opublikowały listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Do 7 kwietnia, do godziny 17.00 należy potwierdzić wolę  przyjęcia  do zakwalifikowanej placówki. Można to zrobić w systemie naboru, tam gdzie wypełniali Państwo elektroniczny wniosek.

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostanie opublikowana 13 kwietnia o godz.13.00.

Informujemy, że dla dzieci w wieku od 3 – 6 lat, które nie zostaną przyjęte do żadnego przedszkola, a są mieszkańcami gminy Pobiedziska, Burmistrz Miasta i Gminy wskaże miejsca w przedszkolach publicznych, w których będą jeszcze wolne miejsca (po opublikowaniu list przyjętych dzieci tj. po 13 kwietnia )

Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego i  odwoławczego znajdą Państwo w Zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska z dnia 29 stycznia 2021r.  Nr VIII/536/2021. Zarządzenie jest dostępne w zakładce „DOKUMENTY” w systemie https://nabor.pcss.pl/pobiedziska.

Informację można  też uzyskać w UMiG: mail: oswiata@pobiedziska.pl ;  tel. 61 89 77 165