Rolnicy, spiszcie się!

kombajn-PROMIENKO (10)-min

SZANOWNI  PAŃSTWO ROLNICY !!!

Od dnia 1 września do 30 listopada 2020 r. będzie trwał  Powszechny Spis Rolny. Użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielenia dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi. Udzielenie odpowiedzi niezgodnych ze stanem faktycznym lub odmowa udzielenia odpowiedzi pociągają za sobą skutki prawne przewidziane w przepisach art. 56 i 57 Ustawy o statystyce publicznej.

Spis rolny będzie przeprowadzony następującymi metodami:

  1. Osoby fizyczne:
  • Samospis internetowy od 1 września do 30 listopada 2020 r. z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej GUS,
  • Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo, przeprowadzony przez rachmistrzów telefonicznych w terminie od 16 września do 30 listopada 2020 r. w ramach kampanii wojewódzkiej,
  • Wywiad bezpośredni, przeprowadzany przez rachmistrzów terenowych przy pomocy urządzeń mobilnych wyposażonych w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego realizowany od 1 października do 30 listopada 2020r .
  1. Osoby prawne:

1).  Samospis internetowy od 1 września do 30 listopada 2020 r.

2). Wywiad telefoniczny od 1 października do 30 listopada 2020 r.

Nad przebiegiem  spisu na terenie gminy Pobiedziska czuwają: Gminny Komisarz Spisowy w osobie Burmistrza, Z-ca Gminnego Komisarza Spisowego – Sekretarz UM i G Pobiedziska oraz Gminne Biuro Spisowe.

W okresie trwania spisu przez pracowników Gminnego Biura Spisowego  pełnione będą  dyżury od godz. 8 00 do godz. 20 00.

  1. Od godz. 8 00 – 15 30 61 8977 – 108, 61 8977 115, od 15 30 – 20 00 – tel. 696 847 820, 664 463 677.Dodatkowo od  21 września w godz. 8 00 – 15 30  tel. 61 8977 144, od 15 30 – 20 00 – tel. 696 593 528.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy dzwonić pod wskazane wyżej telefony.

Liczymy na Państwa, że PSR na terenie gminy Pobiedziska przebiegnie sprawnie bez zakłóceń i komplikacji.

Gminny Komisarz Spisowy

Baner PSR2020 Social media GUS_PSR_2020_logo_kolor_pelne_RGB BEZ TŁA