ROWEROWY QUEST PRZYRODNICZY

obraz-wyróżniający-Quest-1024x682

Przypominany, że Gmina Pobiedziska jest Beneficjentem projektu pt. „Edukacja ekologiczna na terenie gminy Pobiedziska: organizacja Pikniku Ekologicznego, wydanie „Zeszytu Młodego Odkrywcy” oraz wytyczenie „Questu ekologicznego.” W ramach tego projektu opracowano i wytyczono trasę Rowerowego Questu Przyrodniczego.

Celem questu jest zapoznanie uczestnika z najciekawszymi pod względem krajobrazowym i przyrodniczym fragmentami gminy Pobiedziska, poznanie jej przyrody, zwiększenie świadomości ekologicznej wśród turystów i mieszkańców gminy, a także pokazanie wybranych zabytków architektury  oraz elementów historii. Ponadto celem jest także propagowanie postaw proekologicznych oraz promowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu.

Początek trasy znajduje się na stacji kolejowej Promno Stacja przy trasie Poznań – Gniezno. Długość trasy: około 38 km, orientacyjny czas przebycia: 4 godziny.

Podczas wycieczki należy odczytać kolejne wskazówki, wyszukując opisane miejsca i szukając liter kryjących się pod kolejnymi numerami, które pozwolą utworzyć hasło-klucz. Hasło-klucz należy podać w miejscu zakończenia questu, gdzie uczestnik otrzyma pamiątkową pieczątkę, potwierdzającą koniec wyprawy.

Ulotki do przeprowadzenia questu są dostępne w Skansenie Miniatur w Pobiedziskach. Można je również wydrukować tutaj :

Rowerowy Quest Przyrodniczy

 EFRR_Samorzad_kolor-PL