Ruszyły prace w rejonie ulic Królowej Jadwigi i gen.Tadeusza Kutrzeby

ul. Kutrzeby, Różana-6646

PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMIN ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO PUSZCZA ZIELONKA”

Blisko 6,5 mln zł pozyskał Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” na modernizację kanalizacji sanitarnej w pięciu gminach, w tym ważnego odcinka sieci w Pobiedziskach. Prace ruszą w tym miesiącu, powodując utrudnienia w ruchu, w rejonie ulic Królowej Jadwigi i Kutrzeby. Wartość kontraktu na Gminę Pobiedziska to 949 000,00 zł netto, 1 167 270,00 zł brutto.

Nowa inwestycja zapewni odpowiedni standard obsługi mieszkańców i rozwój miasta w przyszłości. Sieć kanalizacyjna istniejąca w rejonie pobiedziskich ulic Biedrzyckiego, Bartlitza i osiedli przy ul. Kostrzyńskiej osiągnęła maksymalną przepustowość. Wymaga modernizacji. Jeśli tak się nie stanie, nie będzie zdolna przyjąć ścieków deklarowanych przez nowo powstałe osiedla. O dalszym rozwoju budownictwa mieszkaniowego, a taki scenariusz przewidują dokumenty planistyczne, nie będzie w ogóle mowy. W efekcie działań podjętych przez Burmistrza Ireneusza Antkowiaka Gmina Pobiedziska ubiegając się o środki wspólnie ze Związkiem Międzygminnym Puszcza Zielonka, uzyskała dofinansowanie na przebudowę wspomnianej kanalizacji sanitarnej z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. W związku z tym, że założenia Programu narzucały szybką ścieżkę rozpoczęcia postępowań przetargowych  i sfinalizowanie prac, w lipcu przyjęliśmy założenia koncepcyjne dotyczące przebudowy odcinka sieci w ul. Kutrzeby w taki sposób, by docelowo mógł on przejąć ścieki już dostarczane z osiedli przy ul. Kostrzyńskiej, jak również obsłużyć projektowane i planowane osiedla.

Pierwotnie zakładano ułożenie kolektora sanitarnego w pasie zieleni wzdłuż ul. Kutrzeby. Po kolejnych analizach okazało się, że w tym miejscu znajdują się sieci energetyczne, gazowe i telekomunikacyjne. Montując tam kolektor sanitarny, trzeba by przebudować wymienione instalacje. Byłoby to bardzo czasochłonne, kosztowne i nie dawałoby pewności ukończenia inwestycji w terminie wymaganym przez Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Postanowiono, że kolektor pobiegnie po śladzie już istniejącego kanału sanitarnego. Ktoś zapyta, dlaczego nie poprowadzono kolektora inną trasą, by nie rozkopywać dopiero co ułożonej nawierzchni w ulicy Kutrzeby? Odpowiadamy. Poprowadzenie nowego kolektora inną  trasą wymagałoby dodatkowej dokumentacji, pozwoleń, uzgodnień, operatów, co w konsekwencji wydłużyłoby inwestycję do kilku lat, a finansowanie prac obciążyłoby budżet gminy. W tak trudnych czasach nie możemy sobie pozwolić na zwrot pozyskanych pieniędzy.  Zgodnie z założonym przez wykonawcę harmonogramem robót, przebudowa powinna zakończyć się pod koniec tego roku. Nawierzchnie rozkopywanych ulic zostaną odtworzone do stanu sprzed inwestycji.

Szanowni Państwo, na czas przebudowy kanalizacji Etap III miejsca postojowe dla mieszkańców bloków wzdłuż ul. Kutrzeby będą zorganizowane na niezabudowanej działce u zbiegu ulic Biedrzyckiego i Kutrzeby.

ETAP I UL. KRÓLOWEJ JADWIGI

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI SIERPIEŃ 2022 r.

5 PCOR A3-1

ETAP II UL.  RÓŻANA\GEN. TADEUSZA KUTRZEBY

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI SIERPIEŃ\WRZESIEŃ 2022 r

6 PCOR A3-2

ETAP III UL. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI WRZESIEŃ\PAŹDZIERNIK 2022 r.

7 PCOR A3-3

ul. Kutrzeby, Różana-6646 ul. Kutrzeby, Różana-6626