Zakończono przebudowę ulic Władysława Jagiełły, Zielonej i Tysiąclecia

Obraz1

W dniu 5 stycznia 2024 r, odbył się odbiór końcowy inwestycji w ramach zadania „PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W REJONIE ULIC WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY,  ZIELONEJ I TYSIĄCLECIA W POBIEDZISKACH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ODWODNIENIA”  oprócz nowej nawierzchni, jezdni i chodników wykonane zostały również miejsca postojowe oraz zwiększono powierzchnię pod nasadzenia. W celu lepszej komunikacji dla pieszych wykonano w rejonie skrzyżowania, w ulicy Władysława Jagiełły/Poznańskiej przejście dla pieszych w formie wyspy segregacyjnej z azylem.

przebudowa ul. Wł. Jagiełły 23.10-7014

W dniu 16 maja 2023 r. została podpisana umowa z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Władysława Jagiełły, Zielonej i Tysiąclecia w Pobiedziskach wraz z przebudową odwodnienia”

Dnia 06 czerwca 2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pobiedziskach została podpisana umowa na roboty budowlane ww. zadania.

Wykonawcą wyłonionym w ramach ogłoszonego przetargu został: KOST – BUD Druchliński Piotr, z siedzibą Jaroszyn – Kolonia 8a, 62-405

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje przebudowę w zakresie następujących ulic:

– ulica Władysława Jagieły na odcinku od skrzyżowania z ulicą Powstańców Wlkp. do skrzyżowania z ulicą Kaczyńską.  Łączna długość 302,79 m,

– ulica Zielona na odcinku od skrzyżowania z ulicą Władysława Jagiełły do skrzyżowania z ulicą Tysiąclecia. Łączna długość 73,50 m,

– ulica Tysiąclecia na odcinku od skrzyżowania z ulicą Władysława Jagiełły do skrzyżowania z ulicą Zieloną. Łączna długość 73,50 m,

W ramach zadania zostanie przebudowana również kanalizacja deszczowa, sieć telekomunikacyjna oraz zostanie wybudowany kanał technologiczny.

Inwestycja wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz podniesie standard techniczny ww. dróg.

 Termin realizacji zadania inwestycyjnego: 7 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. styczeń 2024

Wartość inwestycji wynosi: 3 020 967,59 zł brutto, w tym dofinansowanie  z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  1 510 483,79 zł.

Gmina zabezpieczyła środki własne na realizację zadania w wysokości: 450 377,65 zł brutto.
Wartość całkowita zadania wynosi: 3 471 345,24 zł brutto.

Podpisanie umowy ul. Jagiełły i ul. Tysiąclecia-0040 Podpisanie umowy ul. Jagiełły i ul. Tysiąclecia-0051 Podpisanie umowy ul. Jagiełły i ul. Tysiąclecia-0064

Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Wykonywane są roboty brukarskie,wykonano kanał technologiczny oraz zakończono roboty budowlane związane z podbudową jezdni.

przebudowa ul. Wł. Jagiełły wrzesień-5962

przebudowa ul. Wł. Jagiełły sierpień 7

przebudowa ul. Wł. Jagiełły październik-6070

przebudowa ul. Wł. Jagiełły sierpień 5

przebudowa ul. Wł. Jagiełły sierpień 6

przebudowa ul. Wł. Jagiełły 29.11-9589

przebudowa ul. Wł. Jagiełły 23.10-7014