Rusza przebudowa ulic Władysława Jagiełły, Zielonej i Tysiąclecia

Podpisanie umowy ul. Jagiełły i ul. Tysiąclecia-0064

W dniu 16 maja 2023 r. została podpisana umowa z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Władysława Jagiełły, Zielonej i Tysiąclecia w Pobiedziskach wraz z przebudową odwodnienia”

Dnia 06 czerwca 2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pobiedziskach została podpisana umowa na roboty budowlane ww. zadania.

Wykonawcą wyłonionym w ramach ogłoszonego przetargu został: KOST – BUD Druchliński Piotr, z siedzibą Jaroszyn – Kolonia 8a, 62-405

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje przebudowę w zakresie następujących ulic:

– ulica Władysława Jagieły na odcinku od skrzyżowania z ulicą Powstańców Wlkp. do skrzyżowania z ulicą Kaczyńską.  Łączna długość 302,79 m,

– ulica Zielona na odcinku od skrzyżowania z ulicą Władysława Jagiełły do skrzyżowania z ulicą Tysiąclecia. Łączna długość 73,50 m,

– ulica Tysiąclecia na odcinku od skrzyżowania z ulicą Władysława Jagiełły do skrzyżowania z ulicą Zieloną. Łączna długość 73,50 m,

W ramach zadania zostanie przebudowana również kanalizacja deszczowa, sieć telekomunikacyjna oraz zostanie wybudowany kanał technologiczny.

Inwestycja wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz podniesie standard techniczny ww. dróg

 Termin realizacji zadania inwestycyjnego: 7 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. styczeń 2024

Wartość całego zadania wynosi: 3 471 345,24 zł brutto.

 Wysokość uzyskanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg : 1 722 819,31 zł.

Podpisanie umowy ul. Jagiełły i ul. Tysiąclecia-0040 Podpisanie umowy ul. Jagiełły i ul. Tysiąclecia-0051 Podpisanie umowy ul. Jagiełły i ul. Tysiąclecia-0064