Seniorze – nie jesteś sam!

seniorze nie jesteś sam

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu we współpracy z Gminą Pobiedziska serdecznie zaprasza na spotkanie pt. „Seniorze nie jesteś sam”, które jest skierowane zarówno dla seniorów, jak i osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w temacie bezpiecznego handlu.

 Tematy omawiane podczas spotkania:

  • Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa na tzw. „prezentacjach” – gdzie szukać informacji o przedsiębiorcy, który proponuje zawarcie umowy, jakie prawa posiada konsument zawierający taką umowę a jakie obowiązki ma przedsiębiorca?
  • Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na tzw. „prezentacji” – sposób odstąpienia od umowy, termin na odstąpienie i inne zagadnienia praktyczne;
  • Jak reklamować towar? Czym jest gwarancja i rękojmia, w jakim terminie mogę złożyć reklamację i czego mogę żądać od gwaranta lub sprzedawcy w przypadku wady towaru?
  • Zwroty towarów – czy mogę się rozmyślić i zwrócić zakupiony towar?
  • Towary niezamówione i zawieranie umów przez telefon – czy muszę płacić za niezamówiony towar, czy umowa zawarta telefonicznie przez akwizytora jest dla mnie wiążąca?

Spotkanie pt. „Seniorze nie jesteś sam”, odbędzie się w dniu 17 czerwca 2019r.  o godz. 11:00 w sali sesyjnej UMiG Pobiedziska, które  poprowadzi Specjalista ds. Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich i  Przewodniczący Stałego Sądu Polubownego. Zapraszamy.