Sesja absolutoryjna

DSC_4387

Sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska w dniu 25 maja 2017 to przede wszystkim głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Burmistrza Doroty Nowackiej z wykonania budżetu za 2016 rok. Komisja Rewizyjna jak również Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowały wykonanie budżetu przez Burmistrza. Radni Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska jednogłośnie udzielili absolutorium Burmistrzowi.

DSC_4390

DSC_4403

Slajd1 Slajd2 Slajd3 Slajd4 Slajd5 Slajd6 Slajd7 Slajd8 Slajd9 Slajd10 Slajd11 Slajd12 Slajd13 Slajd14 Slajd15 Slajd16 Slajd17 Slajd18 Slajd19 Slajd20 Slajd21 Slajd22 Slajd23 Slajd24 Slajd25 Slajd26 Slajd27 Slajd28 Slajd29 Slajd30 Slajd31 Slajd32 Slajd33