Śladami Pogromców Enigmy

DSC_9790

„Śladami Pogromców Enigmy” to projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. W ramach działań promujących 85-rocznicę  sukcesów polskich kryptologów przy złamaniu szyfrów Enigmy osiem podmiotów z terenu całego kraju podjęło się wspólnego działania. Podczas warsztatów i spotkań przedstawiciele: Bydgoszczy, Cieszyna, Pobiedzisk, Poznania, Sosnowca, Szamotuł, Warszawy i Wyszkowa – miejscach związanych z polskimi kryptologami – zobowiązali się do organizacji wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego cyklu spotkań z młodzieżą i mieszkańcami przypominających i przybliżających tajemnice Enigmy. Światowy sukces polskich kryptologów, którzy w okresie międzywojennym przyczynili się do złamania szyfrów Enigmy znacząco zmienił losy II Wojny Światowej i wspomógł wojenne operacje wywiadowczą znajomością przesyłanych informacji przez wojska niemieckie.

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Odnowiciela była kolejnym miejscem w Polsce, w którym 11 października 2017 zorganizowano prezentację projektu „Śladami Pogromców Enigmy” oraz przybliżono uczniom zagadnienia kryptologii. W bardzo ciekawy sposób przekazana została podstawowa wiedza dotycząca szyfrowania, kodów i utajniania informacji. Historia złamania szyfrów Enigmy dzięki polskim kryptologom: Henrykowi Zygalskiemu, Marianowi Rejewskiemu, Jerzemu Różyckiemu, Gwido Langerowi, Maksymilianowi Ciężkiemu, Antoniemu Palluth, Tadeuszowi Heftmanowi, Leonardowi i Ludomirowi Danilewiczom dzięki prezentacji nie ma już dla uczestników spotkania tajemnic. Konkursy i zadania jakie pojawiły się podczas spotkania zaangażowały młodych ludzi do rozwiązywania zagadek i małymi krokami rozbudziły zaciekawienie kryptologią.

DSC_9708 DSC_9709 DSC_9710 DSC_9711 DSC_9712 DSC_9718 DSC_9719 DSC_9723 DSC_9725 DSC_9732 DSC_9738 DSC_9739 DSC_9743 DSC_9746 DSC_9747 DSC_9748 DSC_9755 DSC_9756 DSC_9757 DSC_9758 DSC_9759 DSC_9761 DSC_9762 DSC_9763 DSC_9765 DSC_9767 DSC_9771 DSC_9772 DSC_9773 DSC_9777 DSC_9781 DSC_9788 DSC_9790 DSC_9791 DSC_9793 DSC_9794 DSC_9795 DSC_9803 DSC_9805 DSC_9814 DSC_9817