Spis Rolny 2020

0009ORB6EWD7TJAT-C122-F4

Powszechny  spis rolny ma zostać przeprowadzony od 1 września do 30 listopada 2020 r. Rolnik podaje dane według  stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

 Celem spisu jest umożliwienie statystyce publicznej dostarczenia danych o jednostkach funkcjonujących w rolnictwie i ich wyposażeniu, o prowadzonej produkcji rolnej i działalności innej niż rolnicza oraz ponoszonych na nie nakładach pracy, a także produkcji ekologicznej i wpływie rolnictwa na środowisko. Aby móc dokładnie scharakteryzować i opisać polskie rolnictwo, niezbędne są wyniki spisu rolnego.

W spisie zbierane będą  dane dotyczące: użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, nawożenia, środków ochrony roślin, pogłowia zwierząt gospodarskich, budynków gospodarskich, maszyn i urządzeń rolniczych, działalności gospodarczej oraz aktywności ekonomicznej.

Realizacją spisu na terenie Gminy Pobiedziska będzie kierował Gminny Komisarz Spisowy – Burmistrz w  Gminnym Biurze Spisowym.

Spis rolny przeprowadzą rachmistrze spisowi, powołani przez zastępcę właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego spośród osób, które uzyskają najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

  1. Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem internetowej aplikacji,
  2. Odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzonym przez rachmistrza telefonicznego,
  3. Odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzonym przez rachmistrza spisowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Udział w powszechnym spisie rolnym jest obowiązkowy.

Obecnie trwają prace organizacyjne i przygotowawcze do spisu rolnego. Będziemy na bieżąco informować Państwa na naszej stronie internetowej.