Spotkanie Zespołu ds. Realizacji Programu Rewitalizacji

3

30 lipca 2018 r. odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. Realizacji Programu Rewitalizacji. W Zespole zasiadają przedstawiciele jednostek organizacyjnych Gminy Pobiedziska, Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska, organizacji pozarządowych (Towarzystwo Miłośników Pobiedzisk), prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Pobiedziska, mieszkańców oraz urzędnicy gminni. Na spotkaniu omówiono sprawy organizacyjne dotyczące funkcjonowania Zespołu, przedstawiono najważniejsze założenia i cele programu, a także dokonano wyboru przewodniczącego Zespołu i jego zastępcy. Ważnym elementem spotkania było przedstawienie projektu dot. realizacji Małego Kina Społecznościowego. Gmina interesowała się tym tematem już od czerwca 2017 r., który przedstawiony był na spotkaniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Wielkopolski działającej przy Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski. Oficjalnie, w dniu 30 lipca 2018 r. Pobiedziska zadeklarowały swój udział w projekcie dot. realizacji Małego Kina Społecznościowego, na który można pozyskać dofinansowanie w kwocie do 150.000 zł netto.

3 2 1